Sunday 4 April 2010

Club Leabhar Chonradh na Gaeilge

Sheol Craobh Ghearóid Mhic an Chrosáin de Chonradh na Gaeilge ar an tSrath Bán a chlub leabhar nua in Amharclann na Caolsráide ar an tSrath Bán Dé Sathairn 3ú Aibreán. Tá fiche ball ag an chlub cheana féin, agus tá sé i gceist acu teacht le chéile ar an chéad Satharn de gach mí san Amharclann, le plé a dhéanamh ar leabhar na míosa atá thart agus leabhar na míosa úir a sheoladh agus a dháileadh.

Ag an chéad seisiún, maidin Dé Sathairn, rinneadh plé ar an leabhar Dúnmharú ar an Dart, leabhar a scríobhadh fá choinne foghlaimeoirí fásta, agus seoladh an chéad leabhar eile, Rogha Scéalta de chuid Phádraic Uí Chonaire, roghnaithe agus curtha in eagar ag Diarmuid de Faoite.

Tá an club nasctha leis an suíomh idirlín úr de chuid Gaelchultúr ag www.clubleabhar.com. Tá roinnt buntáistí as bheith bainte leis an suíomh seo. Ar dtús, cruthaíonn an suíomh nasc náisiúnta don ghníomh áitiúil. Chomh maith leis sin, is féidir le baill an chlub plé a dhéanamh le daoine eile ar fud na tíre i rith na míosa, agus cuirtear liosta de na foclaí is abairtí is deacra ar fáil le cuidiú le léitheoirí agus iad ag léamh na leabhar.

Tá go leor plé agus tuairimíochta faoin easpa léitheoireachta i measc na nGael. Ba chóir do gach craobh, gach cumann, agus gach eagraíocht Ghaeilge a chinntiú go bhfuil siad ag cur le léitheoireacht na Gaeilge agus tá leathchuid den obair déanta dóibh cheana féin ag muintir Gaelchultúr.

Tá an club ag fóirstean don léitheoir líofa agus don fhoghlaimeoir, mar go mbíonn leabhar éadrom mar chuid den chlub darna achan mhí, agus leabhar a bhfuil téagar ann darna achan mhí chomh maith. Beidh na meánfhoghlaimeoirí de chuid na craoibhe ag bualadh isteach gach ré mí, agus iad ag meascadh le cainteoirí níos líofa, le plé a dhéanamh ar na leabhair i gcomhthéacs cuidiúil agus tacúil. Cuirfidh seo leis an saol sóisialta i nGaeilge sa cheantar, agus bainfidh sé den mhíshuaimhneas sin a bhíonn ann idir fhoghlaimeoirí agus chainteoirí líofa. Beidh deis ag na cainteoirí níos líofa plé a dhéanamh ar na leabhair ardlitríochta darna achan mhí.

Tá sé i gceist club a bhunú don aos óg sa cheantar fosta, agus tá tús curtha leis an obair ullmhúcháin maidir leis seo.

Beatha teanga í a labhairt, ach buanú teanga í a léamh!

1 comment:

  1. Tá cuid de na scéalta i leabhar na míosa seo 'Rogha Scéalta' ar dóigh. Sa scéal 'ceol an uafais' tá casadh maith ag an deireadh. Bhí dúil mhór agam sa chéad scéal fosta 'Cuireadh'.

    ReplyDelete