Thursday 8 September 2011

Tumchónaí Gaeilge do Dhaoine Fásta

An bhfuil aon Ghaeilge agat?
An bhfuil tú ag foghlaim na Gaeilge?
An bhfuil tú ábalta seo a léamh?

Ar mhaith leat deis a bheith agat Gaeilge a labhairt le foghlaimeoirí eile? Nó má tá tú líofa, ar mhaith leat cuidiú le foghlaimeoirí?Beidh deireadh seachtaine lánGhaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta, a bhfuil roinnt Gaeilge acu, agus do chainteoirí líofa, ar siúl in

Áras Ghleann Cholm Cille

ón Aoine 7ú go dtí an Domhnach 9ú Deireadh Fómhair, 2011.
Beidh gach duine ag roinnt seomraí.

Tá costas €50 ar an iomlán, sin leaba agus bia san áireamh.

Ní bheidh aon rang Gaeilge ar siúl. Is ócáid shóisialta í seo. Caithfidh muid ár gcuid bia féin a dhéanamh; bricfeasta, lón, dinnéar, suipéar. Caithfidh gach duine cuidiú lena chéile agus a bheith deas cairdiúil lena chéile.
Cén fáth a bhfuil an deireadh seachtaine seo ar siúl? Tá a lán daoine ag foghlaim na Gaeilge agus tá beagán Gaeilge acu, ach ní bhíonn seans acu an Ghaeilge sin a úsáid. Seo seans do na daoine sin an Ghaeilge a úsáid anois. Tá an deireadh seachtaine seo fá choinne foghlaimeoirí a bheadh ábalta an píosa seo a léamh. Beidh daoine eile ansin le cuidiú leat. Beidh muid ag caint i nGaeilge shimplí, nuair is gá.

Ní bheidh aon Bhéarla ann. Beidh tú ag caint as Gaeilge ó 6pm Dé hAoine go dtí 2pm Dé Domhnaigh.
An bhfuil uirlis cheoil agat? Tabhair leat í. An bhfuil cluichí boird agat? Tabhair leat iad. Beidh am deas againn féin...

Má tá suim agat cuir scairt ar Sheán Mór @ 0044 79 1266 2796 begin_of_the_skype_highlighting            0044 79 1266 2796      end_of_the_skype_highlighting nó cuir ríomhphost chuig sean_mor@hotmail.com.

No comments:

Post a Comment